nina-nugroho-novita-sari-dan-jeny-tjahyawati_sen170620_1